Priser 2022

Din hälsa är ovärderlig

Du har bara en kropp, ta hand om den.

Akuta besvär < 6 veckor

 

Sub-akuta besvär 6 veckor – 3 månader

 

Kroniska besvär > 3 månader

 

Din behandlingsplan är individuell. Prognosen påverkas av olika faktorer t.ex. ålder, duration, motivation, träningsvanor etc.

Nybesök
690 kr per behandling
  • Akuta besvär < 6 veckor
  • Sub-akuta besvär 6 veckor – 3 månader
  • Kroniska besvär > 3 månader
Återbesök
530 kr per behandling
  • Akuta besvär < 6 veckor
  • Sub-akuta besvär 6 veckor – 3 månader
  • Kroniska besvär > 3 månader
Vårdkort
477 kr per behandling
  • 12 Besök
  • 10% rabatt
  • Totalt pris 5724 kr