Besvär

ONT I NEDRE DELEN AV RYGGEN?

Ländrygg

ONT MELLAN SKULDERBLADEN?

Bröstrygg

Bröstryggen består av 12 ryggkotor samt 12 revbenspar. Bröstryggsbesvär känns oftast mellan skulderbladen men kan även stråla längs revbensbågen till framsidan av bröstkorgen, därför är det alltid viktigt med en ordentlig undersökning för att inte missa besvär med hjärta, lungor eller andra besvär som kan ge smärtor i bröstet.

 

Vid en låsning i bröstryggen kan man uppleva både smärta och svårigheter att ta djupa andetag vid inandning då bröstkorgen expanderar.

 

Vanliga orsaker av bröstryggsmärta är muskulära spänning, felställningar av leder i nedre halsryggen och bröstryggen inklusive revbenslederna. Dessa besvär kan komma från stress, felbelastning med armarna, stillasittande arbete, kraftiga hostningar eller nysningar, rotationsrörelser med mera.

 

Med kiropraktisk behandling återställer man normal rörlighet i dessa leder samt minskar muskulära spänningar.

ONT I NACKEN?

Nacke

Halsryggen består av 7 ryggkotor. Smärtor i nacken eller nackspärr är mycket vanligt, efter ländryggsbesvär är det den andra vanligaste åkomman att uppsöka kiropraktor.

Nackbesvär har en mångsidig etiologi, men mekaniska störningar som uppkommer sekundärt från överansträngning, trauma eller åldersförändringar är den vanligaste orsaken.

En nackspärr kan påverka alla åldrar och anses troligen orsakas av plötsliga störningar i halsryggens leder.

Vid whiplash/pisksnärtskada är det fördelaktigt att hålla lederna och musklerna i nacken rörliga och smidiga. I vissa fall ordineras även en speciell typ av rehabträning av nackens muskler för att förbättra finmotoriken.

Diskbråck i nacken kan ge nacksmärta och ofta symtom ned mot arn, till exempel, smärta, domningar, stickningar och kraftlöshet i arm och hand.

Ett ryggskott innebär ett tillstånd med plötslig smärta och nedsatt rörelse i ländryggen. Patienten har ofta svårt med framböj eller att räta ut ryggen, vända sig i sängen, sätta på strumpor och skor, hosta, nysa och skratta.

Lumbago är den medicinska benämningen på smärtor i nedre delen av ryggen.

Orsaken är ofta överbelastning, ibland ett enstaka lyft, ibland repetitiv belastning vid arbete. Stress är också en viktig faktor.

Forskning har visat att kiropraktisk behandling är synnerligen effektiv för att motverka dessa besvär och nu finns det till och med forskning som visar att dessa besvär går att till viss del förebygga.

ONT I HUVUDET?

Huvudvärk

Huvudvärk är ett vanligt problem. Vi lever ofta under stress och tidspress, många mår dåligt psykiskt och fysiskt. Ofta är huvudvärken ett tecken på att någonting inte står rätt till.

De vanligaste formerna för huvudvärk är:

  • Spänningshuvudvärk – som ofta upplevs symmetriskt som ett tryck runt eller uppe på huvudet. Man kan vakna med det, men det kan också komma på kvällen eller bara på helgen, när man äntligen slappnar av.
  • Migrän -som oftast känns på den ena sidan av huvudet och ansiktet, smärtan känns pulserande och kan vara förknippad med illamående och ljuskänslighet. Migrän kan triggas av flera faktorer så som vissa födoämnen, hormoner, sömnbrist och spänningshuvudvärk!

Huvudvärkens fysiska förklaring finns ofta i nackens övre del. Den kiropraktiska undersökningen syftar till att identifiera låsningar i nackens leder och spänningar i nackens muskler. Hittar vi detta, kan huvudvärken behandlas kiropraktiskt.

Kortsiktigt svarar huvudvärk bra på kiropraktisk behandling, långsiktigt behöver patienten se över och kanske ändra sin ergonomi, sovställning, träning och stressnivå.

YRSLIG?

Yrsel

Cervikogen yrsel samt kristallsjuka behandlas effektivt.

ONT I ARM ELLER BEN?

Armsmärta och bensmärta kan komma från ryggraden. Anledningen är att nerverna till våra armar och ben kommer via ryggraden och att tryck på nerven känns dit nerven går. Oftast tänker man på smärta, men nervtryck kan också upplevas som domningar, stickningar eller kraftlöshet.

Ibland kan trycket på nerven orsakas av en skada i ryggraden, t.ex. diskbråck. Vanligast är dock att trycket orsakas av en irritation på grund av en låsning i ryggradens leder.

Armsmärta kan vara smärta i axeln, armbågen eller handen, och givetvis överarm- eller underarmssmärta. Kiropraktorn vill undersöka och diagnostisera orsaken till smärtan, det kan också röra sig om lokala problem i armen, så som tennisarm, musarm eller carpal tunnel-syndrom.

Bensmärta kan kännas i höften, knäet eller foten, och i låret eller underbenet. Vanligt är ischias, en strålsmärta från ryggen via skinkan till lår, underben och ibland även foten. För att behandla ischias måste man noga undersöka var nerven är i kläm och också utröna hur allvarligt trycket är.

Om kiropraktorn bedömer att arm- eller bensmärtan orsakas av ett funktionellt fel, kan det behandlas hos oss. I annat fall skickas du vidare till en annan specialist.

DOMNINGAR OCH STICKNINGAR?

Ischias

Nervpåverkan

DISKBRÅCK?

Diskbråck