Problem med rygg och leder? Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt!

Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt

Ibens publiceradeforskning

Sedan mitten av 90-talet har jag varit involverat i flera stora kliniska studier i Sverige. Mellan 2007 och 2011 utbildade jag mig till forskare vid Karolinska Institutet. Mitt forskningsområde omfattar bl.a. förloppet av ländryggssmärta. d.v.s. hur smärtan utvecklas över tid.

Utvecklingen av smärtan kan sedan användas för att dela in patienterna i grupper med liknande mönster, för att i förlängningen kunna skräddarsy "rätt" behandling till "rätt" patient. Dessutom har jag forskat kring förebyggelse av ländryggssmärta, d.v.s. om preventiva åtgärder för återkommande och ihållande ryggsmärta.

Ibens publicerade forskning 2015
Ibens publicerade forskning 2013
Ibens publicerade forskning 2012
Ibens publicerade forskning 2011
Ibens publicerade forskning 2009
Ibens publicerade forskning 2008
Ibens publicerade forskning 2005