Problem med rygg och leder? Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt!

Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt

Ibens publiceradeforskning 2015

Pain-related Sleep Disturbance - A Prospective Study with Repeated Measures. - Axén, Iben

Publicerad i Clinical Journal of Pain: Post Acceptance: May 08, 2015.

I denna studie har över 200 kiropraktorpatienter med ryggsmärta följts med upprepade mätningar via SMS i 6 månader, där de fått rapportera smärta och sömnproblem. Resultaten visar att ryggsmärta ökar risken för sömnproblem, ju flera smärtdagar, ju större risk. Patienter med långvarig smärta har större risk jämfört med akuta patienter. Eftersom sömnproblem också hör ihop med ohälsa i stort, är det viktigt att uppmärksamma denna del av smärtproblematiken i tid.

Low back pain patients in Sweden, Denmark and the UK share similar characteristics and outcomes: a cross-national comparison of prospective cohort studies. - Alice Kongsted, Laura Davies and Iben Axen

Publicerad i BMC Musculoskeletal Disorders 2015, 16:367.

I denna studie har kiropraktorpatienter från Sverige, England och Danmark jämförts. Dels har deras smärt-parametrar (hur länge, hur intensiv), deras demografi (kön, ålder) men också deras smärtförlopp över 6 månader jämförts. Resultaten visar att patienterna är lika och de har också samma tillfrisknande i alla 3 länder. Detta faktum gör att vi i framtiden kan slå samman data från olika länder för att kunna dra säkrare slutsatser av våra analyser.

Read it in full here

Psychological and behavioral differences between low back pain populations: a comparative analysis of chiropractic, primary and secondary care patients. - Andreas Eklund, Gunnar Bergström, Lennart Bodin and Iben Axén

Publicerad i BMC Musculoskeletal Disorders 2015, 16:306.

I denna studie jämförs patienter med ryggbesvär från specialistvård, kiropraktormottagningar och de som är återfinns i den ”vanliga” vården. Samtliga har fått fylla i ett formulär som ger en psykologisk ”profil”. Resultaten visar att patienterna som finns i specialistvården har högre smärta och störs mer av sina besvär jämfört med kiropraktorpatienterna. De som dock har minst smärta och störs minst av besvären är de ”vanliga” ryggpatienterna. Detta tyder på att de som söker kiropraktisk vård faktiskt har en ”svårare” problematik jämför med patienterna som sjukskrivit sig.

Read it in full here