Problem med rygg och leder? Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt!

Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt

Ibens publiceradeforskning 2013

Trajectories of low back pain - Axén, Leboeuf-Yde

Publicerad I Best Practice & Research Clinical Rheumatology Volume 27, Issue 5, October 2013, Pages 601–612.

Detta är en översiktsartikel som går genom den aktuella forskningen på området. Sammantaget kan man säga att den akuta episoden ”ryggskottet” har en god prognos, medan själva åkomman ländryggssmärta har ett livslångt förlopp, oftast med återkommande episoder.

GPs opinions and perceptions of chiropractic in Sweden and Norway: a descriptive survey - Daniel Westin, Tine Tandberg, Carol John and Iben Axén

Publicerad i Chiropractic & Manual Therapies 2013, 21:29.

Detta är kollega Daniel Westins Master-arbete. Han skickade ut ett stort antal enkäter till allmänläkare i hela Sverige, och kollega Tine Tandberg gjorde det samma i Norge. I Sverige svarade majoriteten av läkarna att de hade dålig kunskap om och erfarenhet av kiropraktik, medan norska läkare sade sig ha både kunskap och erfarenhet. Norska läkare remitterar också i större utsträckning patienter till kiropraktorer. Dock tyckte läkarna i båda länderna att kiropraktorer är kompetenta att omhänderta patienter med problem från rörelseapparaten.

Read it in full here