Problem med rygg och leder? Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt!

Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt

Ibens publiceradeforskning 2012

The use of weekly text messaging over 6 months was a feasible method for monitoring the clinical course of low back pain in patients seeking chiropractic care. Publicerad i J Clin Epidemiol 2012 Apr;65(4):454-61

Studien undersökte en ny datainsamlingsmetod: SMS. Metoden innebär att deltagare i studien får ett textmeddelande (SMS) i sin mobiltelefon som de sedan svarar på med ett SMS. Svaren lagras automatiskt i en datafil som ansvarig forskare har tillgång till via internet.

Fördelarna är flera: de allra flesta i vår del av världen har tillgång till och bär med sig en mobiltelefon. Detta innebär att deltagarna i studien kan svara på forskningsfrågan i ”sin” miljö, i realtid och med minimal ansträngning. Frågor kan skickas ut så ofta att deltagarna inte behöver minnas långt tillbaka i tiden, och svaren lagras omedelbart i en datafil.

Nackdelarna kan vara att äldre deltagare utan mobiltelefon utesluts, samt att kostnaden för svars-Sms:et faller på deltagaren.

I studien undersöktes användarvänligheten. Totalt sett följdes nästan 300 patienter med veckovisa SMS under sex månader, och responsen var 82,5%, vilket är högt i vetenskapliga studier. Vanligt är att unga män ”hoppar av” studier som kräver insatser över längre tid, men så var inte fallet här, och kanske är det så att metoden tilltalar denna grupp av deltagare?

I förhållande till semester visade sig metoden användbar då de flesta verkar ha med sig mobiltelefonen, vilket då inte heller ger bortfall i följsamheten.