Problem med rygg och leder? Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt!

Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt

Ibens publiceradeforskning 2011

Clustering patients on the basis of their individual course of low back pain over a six month period. Publicerad i BMC Musculoskeletal Disorders 2011, 12:99.

Studien har undersökt det kliniska förloppet av ländryggssmärta hos över 200 patienter. Dessa individer följdes med veckovisa SMS under sex månader där de fick ange hur många dagar de haft besvär den senaste veckan, och uppgifterna kunde därefter sammanställas i individuella profiler. Syftet var att hitta undergrupper av patienter med liknande utveckling/ förlopp för att i förlängningen kunna skräddarsy behandling till ”rätt” patient. Fyra unika profiler kunde identifieras:

I: Den ”stabila” gruppen karakteriseras av låggradiga men relativt konstanta besvär.

Number of bothersome days

II: Den ”snabbt tillfrisknande” gruppen karakteriseras av många besvärsdagar initialt men med ett raskt tillfrisknande.

Number of bothersome days

III: Den ”långsamt tillfrisknande” gruppen karakteriseras av ett långsamt förlopp, förbättring sker under hela förloppet men med en betydligare långsammare takt jämfört med övriga grupper.

Number of bothersome days

IV: Den ”typiska” gruppen är den största och därför den som karakteriserar de flesta patienter som söker kiropraktor för ländryggsmärta. Man rapporterar relativt många besvärsdagar vid konsultationen, men under de kommande 4-5 veckorna avtar besvären avsevärt.

Number of bothersome days