Problem med rygg och leder? Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt!

Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt

Ibens publiceradeforskning 2009

The Nordic Maintenance Care Program: when do chiropractors recommend secondary and tertiary preventive care for low back pain? Publicerad i: Chiropractic & Osteopathy 2009, 17:1

Studien har undersökt indikationerna för s.k. Maintenance care, dvs. förebyggande behandling av ländryggssmärta. Eftersom ländryggssmärta ofta är återkommande och ibland långvarig (kronisk), vill kiropraktorer försöka att förebygga nya episoder av besvär (ofta kallad sekundär prevention) eller mildra omfattningen av ett långvarigt problem (tertiär prevention). Maintenance care är, som namnet antyder, riktat mot att behålla ett bra behandlingsresultat, och är regelbunden behandling över längre tid. Studien bygger på dels fokusgruppsintervjuer, dels en enkätstudie med svenska kiropraktorer. 77 % av de akademiskt utbildade kiropraktorerna i Sverige har svarat på enkäten.

Resultaten visar att när en patient har återkommande ländryggssmärta, sekundär prevention, är det besvärens tidigare frekvens som är den avgörande punkten för att kiropraktorn ska rekommendera vidare behandling. Kiropraktorn tar även hänsyn till problemets varighet, behandlingens effekt, patientens livsstil och arbetsförhållande samt patientens psykosociala situation.

När patienten har ett långvarigt ryggproblem, tertiär prevention, där smärtfrihet inte är troligt, är det behandlingens effekt som är avgörande. Om patienten visar en förbättring (i smärta, funktion eller livskvalitet) på över 50 %, rekommenderar kiropraktorn fortsatt behandling.