Problem med rygg och leder? Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt!

Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt

Ibens publiceradeforskning 2008

The Nordic maintenance care program- case management of chiropractic patients with low back pain: A survey of Swedish chiropractors. Chiropractic and Osteopathy 2008, 16:6

En studie som undersökt hur svenska kiropraktorer resonerar kring patienter med återkommande och långvarig ländryggssmärta. Man presenterade ett antal hypotetiska patientfall och bad kiropraktorerna föreslå den optimala behandlingsstrategin för varje fall. 59 av Sveriges akademiskt utbildade kiropraktorer svarade på enkäten, och resultaten visar att det finns en enighet i hur man omhändertar patienter utifrån besvärens frekvens, varaktighet och allvarlighet.