Problem med rygg och leder? Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt!

Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt

Ibens publiceradeforskning 2005

The Nordic Back Pain Subpopulation Program: Validation and Improvement of a Predictive Model for Treatment Outcome in Patients With Low Back Pain Receiving Chiropractic Treatment. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 2005;28:6:381-385

En stor undersökning på båda akuta och kroniska ryggpatienter. Målet har varit att säkerställa, validera, resultaten av de undersökningar som har gjorts tidigare. Totalt 1057 patienter från hela Sverige med ryggbesvär har undersökts, och resultatet bekräftar de svar vi hittat tidigare; dvs att kiropraktorn med stor säkerhet kan förutsäga vilka patienter som kommer att vara bättre efter fyra behandlingar, och vilka som inte gör det. Tre faktorer har visat sig kunna förutsäga ett sämre behandlingsresultat - om patienten inte känner förbättring snabbt, - om patienten har bensmärta, eller - om smärtan varat i mer än 30 dagar det senaste året. Det är viktigt att påpeka att undersökningen endast gäller upp till fyra behandlingar.

The Nordic Back Pain Subpopulation Program: The Long-Term Outcome Patterns in Patients with Low Back Pain Treated by Chiropractors in Sweden. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2005; 28:7:472-478

Samma patienter som i föregående undersökning kontaktades efter 3 månader per telefon (93% svarade) och efter 12 månader per brev (57% svarade). Målet har varit att kunna förutsäga resultatet vid 3 och 12 månader redan efter 4:e behandlingen. Vid 3 månader uppgav nästan 75% av patienterna att de var "definitivt bättre", vid 12 månader var siffran ca 50% och förbättringen vid 4:e behandlingstillfället KAN förutsäga vilka som kommer att vara bättre efter lång tid. I studien har vi också försökt att hitta subgrupper bland patienterna, och detta kan man göra med hänsyn till besvärens duration vid behandlingens början och det senaste årets sammantagna besvär i tid och typ. Med tydliga subgrupperingar av våra patienter kan vi förmodligen erbjuda mera nyanserad och därmed bättre vård. Det blir också lättare att göra kliniska undersökningar på homogena grupper av patienter.

The Nordic Back Pain Subpopulation Program; Can Patient reactions to the First Chiropractic Treatment Predict Early Favorable Treatment Outcome in Nonpersistent Low Back pain? Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2005; 28:3:153-158

En studie som undersökt totalt 674 patienter från hela Sverige med relativt akuta ländryggsbesvär, och följt dem under fyra behandlingstillfällen. Beroende på patientens reaktion på behandlingen, kan kiropraktorn med stor säkerhet säga vilka som kommer att vara betydligt bättre vid den fjärde behandlingen. Samma resultat fick vi vid en tidigare undersökning av patienter med långvariga ryggbesvär.