Problem med rygg och leder? Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt!

Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt

Kan man förebygga ryggsmärta?

De flesta som har ryggproblem har smärta i perioder. Vi vet sedan tidigare att det är så ryggsmärta beter sig, den kommer och går. Vi kiropraktorer har traditionellt arbetat med en förebyggande ansats, att försöka förekomma smärtan, med förhoppning om att den då blir lindrigare eller uteblir helt.

För första gången är denna förebyggande metod vetenskapligt testad. I en stor studie på Karolinska Institutet har man sett att de patienter som får regelbunden kiropraktisk behandling (oberoende av symptom) har mindre besvär än de som får behandling först efter att smärtan brutit ut. Skillnaden är 20 dagar på ett år, dvs. att behandling i förebyggande syfte leder till 20 dagar färre med besvärlig smärta jämfört med att få behandling först när du fått ont.

Läs avhandlingen här