Problem med rygg och leder? Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt!

Boka tid hos en legitimerad kiropraktor nu direkt

Undersökning ochdiagnos ger rätt vård

När du kommer till oss, registreras du i receptionen. Kiropraktorn tar därefter ett ingående samtal med dig om dina besvär, din hälsa och din livsstil. För att du skall få bästa möjliga vård, är det viktigt att få en fullständig bild av dig.

Kiropraktorn gör sedan en noggrann undersökning, framför allt av ditt nervsystem och din rörelseapparat. Om nödvändigt, remitteras du till röntgen.

Vid ditt andra besök får du en utförlig förklaring och diagnos av dina besvär. Om dina problem kan behandlas kiropraktiskt får du en individuell behandlingsplan för att korrigera dina besvär, råd om ergonomi och träning som passar dig. I annat fall remitteras du vidare.

Följande återbesök kräver inte lika mycket tid, vi vet vad som skall göras och arbetar för både smärtlindring och långsiktig hälsa.

Underhåll riktar in sig på att förebygga framtida besvär. Precis som du servar bilen för att slippa problem, kan du underhålla ryggen för att förbli frisk.